Handla från USA utan tullproblem

När Michael Brønnum-Schou år 2006 försökte beställa hem ett par löparskor från USA insåg han snabbt hur krångligt det var och hur många oförutsedda avgifter som tillkom.  Tillsammans med SKAT, Danmarks tull- och skattemyndighet, undersökte han de regler som finns för import av varor från USA. Resultatet blev ShopUSA som år 2007 levererade de första paketen…